menu

De lijst is samengesteld uit 718 ingevoerde top-10 lijsten over het jaar 2011. Een nummer één positie in een lijst was hierbij goed voor 10 punten, een nummer tien positie leverde 1 punt op. Tussen haakjes zie je hoe vaak een film in een toplijst voor kwam.