menu

Hier kun je zien welke berichten DaveV als persoonlijke mening of recensie heeft gemarkeerd.

Blow Out (1981)

4,5
Een meesterwerk, duister met een gitzwart einde. Krijg ook bij herzien nog een brok in mijn keel. Een beklemmende sfeer gecreeerd door leugenachtige,cynische karakters; gehard door het leven in een van corruptie doordrenkte, paranoide maatschappij (uitvergroot door de rol van Lithgow). Heb m inmiddels in mn top 10 geplaatst.

Heb onlangs True Romance gezien met Slater en Arquette en het viel me op dat de interactie tussen deze twee bijna een kopie is van Travolta en Allen in deze film. Vooral Arquette en Allen zijn onderling uitwisselbaar.

Cube (1997)

3,5
Originele, intelligente film. Moeilijk om tot de essentie te komen. Ik doe een poging.

In de film wordt geopperd dat er geen brein zit achter het ontstaan van de kubus. Hierin zit het wezenlijke. De gevangenen (symbool voor alle mensen in onze samenleving) hebben zonder het te weten meegewerkt aan de totstandkoming van dit gedrocht (enkel bij de architect wordt dit concreet vermeld).

De kubus staat namelijk symbool voor de maatschappij. Iedereen levert zonder na te denken en zonder het geheel te kunnen overzien een bijdrage aan een verstikkend en meedogenloos systeem waaruit geen ontsnapping mogelijk is. In de film wordt ook gesteld dat er geen big brother is. Wij allen zijn big brother. Iedereen houdt elkaar -vaak zonder dit te beseffen- in de gaten. En samen zorgen we ervoor dat dit onbewust gecreeerde systeem in stand blijft. Wil je aan dit systeem ontsnappen, dan ga je ten onder ( boobytraps).

Dat in de film een uiteenlopend gezelschap met verschillende talenten in de kubus beland, heeft als bedoeling de kijker op het verkeerde been te zetten. Samenwerken zal niet leiden tot ontsnapping. Zij maken immers allen onderdeel uit van dit systeem. Behalve de autist. Hij valt buiten de samenleving omdat anderen hem daar geen onderdeel van uit willen laten maken en hij in een dergelijk systeem ook niet kan functioneren. Daarom is hij ook de enige die de kubus kan verlaten. Hij heeft er eigenlijk nooit ingezeten.


Misschien zit ik er wel helemaal naast, maar het is maar een poging.

Xích Lô (1995)

Alternatieve titel: Cyclo

4,5
Een overweldigende film, maar verwacht geen hapklaar brokje ontspanning. Iedere scene lijkt wel een boodschap of betekenis met zich mee te dragen (heb hem daarom ook twee maal bekeken). De film was voor mij een en al schreeuw. De enorm beklemmende cameravoering maakte het onmogelijk afstand te nemen van de armoede en ellende van de naar de zelfkant van de helse stadsjungle Ho chi minh meegevoerde hoofdpersonages. De schreeuw is alles doordringend en laat je delen in de 'pijn' die aan het leven van de personages verbonden is.
Ik ben nog niet bekomen van sommige van de in deze film voorkomende geweldsuitbarstingen die des te explosiever zijn door de tegenhang van het gebruik van rijke kleuren en prachtige beelden. Een eervolle plaats in de top 250 waardig!

Jammer dat ik hem alleen op video heb. Op dvd zou de film nog beter tot uiting komen.