ad
 • 139.813 films
 • 6.656 series
 • 20.201 seizoenen
 • 434.466 acteurs
 • 281.394 gebruikers
 • 8.105.702 stemmen
Avatar
 

MM Filosofie

zoeken in:
avatar van Onderhond

Onderhond

 • 85408 berichten
 • 9918 stemmen

Religie vind ik niet meer dan een kanaal via dewelke bepaalde problemen zich manifesteren. Er hangen inderdaad wat unieke problemen aan vast, maar die herken ik bij wetenschappelijke aanhangers evenzeer, dus hoe meer die groep voelt, hoe groter en opvallender die problemen zich daar zullen manifesteren.

Maar ongenuanceerde wetenschap zit nog altijd dichter bij de waarheid dan ongenuanceerde religie.

Is dat zo? Soms keert de wetenschap ook gewoon 180° (omdat men onbewust, maar soms ook bewust fout was - artikeltje over de ontdekker van ADHD gelezen?). Steevaste leugen zo blijkt die niks met waarheid te maken heeft en even fake is als een verhaal over een boom met een appel, een slang en een vijgenblad.


avatar van Animosh

Animosh

 • 4664 berichten
 • 421 stemmen

Onderhond schreef:

Er hangen inderdaad wat unieke problemen aan vast, maar die herken ik bij wetenschappelijke aanhangers evenzeer

Ik ben het er mee eens dat wetenschap in zekere mate dezelfde problemen heeft, maar ik ben het er niet mee eens dat ze die problemen in dezelfde mate heeft. Wetenschap is een zelf-corrigerende institutie waarin interne kritiek aangemoedigd wordt, voor religie geldt dat veel minder.

Is dat zo?

We moeten eigenlijk niet spreken over wetenschap als een ongedifferentieerde massa. Sommige takken van de wetenschap zijn veel betrouwbaarder dan andere. Er is nogal een verschil tussen, zeg, celbiologie en door de farmaceutische industrie gesponsorde psychiatrie. Of neoklassieke economie. Het wrange is dat hoe dichter wetenschappen bij de praktijk staan, hoe onbetrouwbaarder ze zijn. In die zin heb je dus wel een punt dat (vooral "zachte") wetenschap ook tot veel slechts kan leiden, niet in het minst omdat politici er vaak niets van begrijpen. Ik denk echter wel dat dat het beste is wat we hebben. Beleid of gedrag baseren op economisch of psychologisch advies is problematisch, maar het baseren op intuïties is nog erger. En op termijn zal dat economische/psychologische/sociologische advies waarschijnlijk een stuk beter worden.


avatar van Onderhond

Onderhond

 • 85408 berichten
 • 9918 stemmen

Animosh schreef:

Wetenschap is een zelf-corrigerende institutie waarin interne kritiek aangemoedigd wordt, voor religie geldt dat veel minder.

Binnen die harde kern wel ja, maar die is vaak onbekwaam om een groot publiek te bereiken.

Wetenschap heeft een ENORM communicatieprobleem en voor de aanhangers scheelt het eigenlijk niet zo heel veel van een geloof. Je hebt een man in een witte jas die allelei zaken vertelt en als leek heb je maar te knikken en het aan te nemen, want je weet er zelf te weinig van om een kritische afweging te maken.

(Klein voorbeeldje: zo heb ik laatst naar een geluidsopname geluisterd die zou moeten klinken als het ontstaan van ons heelal. Ik schaam me niet om te zeggen dat ik 30 schakels aan kennis mis om nog maar te beginnen begrijpen hoe men in hemelsnaam aan zo iets komt. Uit een verklarende tekst erbij kon ik dan nog wel iets opmaken, maar het is voor mij niet meer/minder onwerkelijk dan een vent die van water wijn weet te maken.)

Zeker wanneer je dan een tussenlaag krijgt van charismatische personen/instituten die de schakel gaan vormen tussen de wetenschap en zijn aanhangers, krijg je een situatie die zeer gelijkaardig is met het geloof, waarbij machtsmisbruik en sturing door groepsvorming en misleiding net zo goed én zo talrijk aanwezig zijn. Momenteel merk je bijv. al héél sterk dat berichtgeving over publicaties door allerhande kranten en bronnen op het web systematisch verkeerd zijn. De vertaling van een onderzoek en conclusies naar spitse oneliners en moraal is een vak apart geworden waarbij wetenschap graag en makkelijk misbruikt wordt. En de zogenaamde liefhebbers/aanhangers van de wetenschap volgen dat gewoon slaafs op, quoten de onzin die hen gevoed wordt en verkondigen het als enige en zekere waarheid.


avatar van Animosh

Animosh

 • 4664 berichten
 • 421 stemmen

Onderhond schreef:

Wetenschap heeft een ENORM communicatieprobleem en voor de aanhangers scheelt het eigenlijk niet zo heel veel van een geloof. Je hebt een man in een witte jas die allelei zaken vertelt en als leek heb je maar te knikken en het aan te nemen, want je weet er zelf te weinig van om een kritische afweging te maken.

Dat is allemaal waar, zeker op het gebied van theoretische natuurkunde (wat jij in je voorbeeld noemt). De populaire wetenschap staat bijvoorbeeld vol met zaken als een multiversum en de invloed van waarneming op het universum, terwijl dat slechts theoretische mogelijkheden zijn: interessante mogelijkheden, maar het is speculatie, geen harde wetenschap. En dat missen leken vaak. Maar althans wat betreft theoretische natuurkunde zie ik daar niet zo'n gevaar in. Dat een paar mensen verbluft achterblijven na een populair boekje over het universum vind ik niet zo'n probleem. Mensen die het echt interesseert komen uiteindelijk wel tot een redelijk genuanceerd oordeel, voor de rest is het toch slechts vermaak.

Momenteel merk je bijv. al héél sterk dat berichtgeving over publicaties door allerhande kranten en bronnen op het web systematisch verkeerd zijn. De vertaling van een onderzoek en conclusies naar spitse oneliners en moraal is een vak apart geworden waarbij wetenschap graag en makkelijk misbruikt wordt.

Ook allemaal waar. Ik weet niet hoe kwalijk de gevolgen daarvan zijn (wetenschap is vaak niet direct relevant voor de praktijk en leidt dus ook niet zo snel tot haat en conflicten), maar het is zeker een gevaar. Het probleem is in zekere mate misschien wel te omzeilen door kwaliteitsmedia te lezen (en kritisch te lezen), maar ja, dat doet de meerderheid van de mensen natuurlijk niet.

En de zogenaamde liefhebbers/aanhangers van de wetenschap volgen dat gewoon slaafs op, quoten de onzin die hen gevoed wordt en verkondigen het als enige en zekere waarheid.

Anderzijds merk ik in mijn omgeving ook veel scepticisme op, afhankelijk van het onderwerp - en nemen liefhebbers van de wetenschap echt niet alles in de media zomaar over. "De man in de witte jas zegt dat de vrije wil niet bestaat? Oh, dan zal dat wel kloppen." - Zoiets hoor je niet zo snel.

Maar anyway, hoewel de analogie in zekere mate inderdaad opgaat blijft er één cruciaal verschil: de "profeten" van de wetenschap hebben een relatief goede basis (de zichzelf corrigerende, zich langzaam maar zeker verbeterende institutie van de wetenschap), die van de religie hebben dat niet. Als je heilige boeken en populaire wetenschap naast elkaar legt, dan zit de laatste vaak een stuk dichter bij de waarheid. Wetenschap en religie hebben beide een communicatieprobleem, maar wetenschap heeft in ieder geval een goede basis. En hoewel er een hoop "junk science" is, is er ook veel adequate populaire wetenschap.


avatar van Onderhond

Onderhond

 • 85408 berichten
 • 9918 stemmen

Animosh schreef:

Maar anyway, hoewel de analogie in zekere mate inderdaad opgaat blijft er één cruciaal verschil: de "profeten" van de wetenschap hebben een relatief goede basis (de zichzelf corrigerende, zich langzaam maar zeker verbeterende institutie van de wetenschap), die van de religie hebben dat niet. Als je heilige boeken en populaire wetenschap naast elkaar legt, dan zit de laatste vaak een stuk dichter bij de waarheid.

Zeer zeker, alleen zie ik dat niet als cruciaal verschil aangezien het maar minimale invloed heeft op de problematiek die met misbruik van macht en klakkeloos volggedrag te maken heeft.

De haat van religie komt doorgaans niet vanuit een boek maar vanuit de interpretaties daarvan. En zowel aan religie- als aan wetenschapskant gaat het daar goed fout. En het kuddegedrag bij de volgelingen is al even groot.


avatar van Animosh

Animosh

 • 4664 berichten
 • 421 stemmen

Onderhond schreef:

De haat van religie komt doorgaans niet vanuit een boek maar vanuit de interpretaties daarvan.

Eens, maar heilige boeken lenen zich doorgaans wel een stuk makkelijker voor die boodschap dan misleidende populair-wetenschappelijke artikelen die op Facebook worden gedeeld. Ieder heilig boek (van de grote monotheïstische godsdiensten althans) zit vol met passages waarin zaken die in de moderne morele mainstream als verachtelijk worden gezien worden opgehemeld en geprezen.

En het kuddegedrag bij de volgelingen is al even groot.

Groot? Zeker. Kuddegedrag is overal aanwezig. Maar even groot? In de wetenschap is er geen heilig boek waarin alle wetenschappelijke waarheden onveranderlijk vastliggen; in de wetenschap is er geen organisatie die iedereen uitlegt wat je moet geloven en hoe je moet handelen, zonder ruimte voor twijfel. De wetenschap is veel gefragmenteerder en individualistischer dan religie, en er is veel meer ruimte voor twijfel. De gevaren waarop je wijst zijn reëel, en de analogie met religie is een interessante, maar ik vind niet dat hij één-op-één standhoudt. Er zijn overeenkomsten, maar ook belangrijke verschillen.


avatar van Onderhond

Onderhond

 • 85408 berichten
 • 9918 stemmen

Animosh schreef:

en er is veel meer ruimte voor twijfel.

Voor de meeste mensen in het een beetje als in een huis met 200 kamers wonen. Veel ruimte, maar je hebt maar meubels voor 3 kamers dus de rest staat gewoon een beetje leeg te bestoffen.

Wetenschap heeft inderdaad alles in zich om een kritische houding te ondersteunen, maar zelfs dát begrijpen de meeste mensen niet eens. En zij die het luidst roepen begrijpen het doorgaans nog het minst.

Ik ontken de verschillen tussen religie en wetenschap ook zeker niet, ik zeg alleen dat daar waar de problemen ontstaan die verschillen verwaarloosbaar zijn. En serieus waar ... er zijn tegenwoordig genoeg studies om uit te cherrypicken als je bepaalde dingen hoopt te willen verbieden. Daar doen die heilige boeken niet voor onder.


avatar van Animosh

Animosh

 • 4664 berichten
 • 421 stemmen

Onderhond schreef:

Voor de meeste mensen in het een beetje als in een huis met 200 kamers wonen. Veel ruimte, maar je hebt maar meubels voor 3 kamers dus de rest staat gewoon een beetje leeg te bestoffen.

Met andere woorden: mensen verwerven (en onthouden) selectief informatie en vormen dus vaak geen genuanceerd en kritisch beeld over een onderwerp? Dat is uiteraard waar, maar dat is niet zozeer een probleem van de wetenschap, maar een probleem van de mens: dat geldt voor alle informatie.

In dat opzicht bekritiseer je misschien niet zozeer de wetenschap als de media, de belangengroepen, de politici en de onkritische burgers die er selectief, ongenuanceerd en onkritisch mee omgaan. Die kritiek is terecht, maar ik denk dat religie op een veel directere manier problematisch is: niet alleen door de manier waarop ze wordt gecommuniceerd, maar ook door haar dogmatische inhoud en onbuigzame structuur.

Zoals vaak zijn we het volgens mij overigens grotendeels wel met elkaar eens. Het enige waar ik over val is hoe ver je de analogie door moet trekken. Verder heb ik weinig op je punten aan te merken.


avatar van Animosh

Animosh

 • 4664 berichten
 • 421 stemmen

Hoe normaal ben jij?

"Je bent: dwaas. Want je bent het ideaal van Epicurus!

Het zijn de kleine dingen die het doen, weet jij. Je bent zorgeloos en tevreden met wat je hebt. Het leven heeft geen hogere bedoeling en dat is prima zo. Je hebt geen onrealistische verwachtingen.

In deze tijd is gelukkig zijn zeldzaam. Al proberen normale mensen ook te genieten van het leven, ze zijn niet zo onbevangen als jij."

Altijd leuk zulke testen.

Nog een leuke filosofische test: jouw plaats op het politieke spectrum (Engels). De mijne:

http://www.politicalcompass.org/chart?ec=-6.0&soc=-4.41


avatar van wibro

wibro

 • 11556 berichten
 • 4066 stemmen

Waardeloze test. Volgens de test zou ik absurd zijn en passen in het straatje van Sartre. En laat ik aan die filosoof nou net een gruwelijke hekel hebben.


avatar van Onderhond

Onderhond

 • 85408 berichten
 • 9918 stemmen

Je bent:

NIET VAN DEZE TIJD

Want je bent het ideaal van Seneca!

Je neemt de dingen zoals ze komen en laat je niet meeslepen door de waan van de dag. Wat gebeurt, gebeurt. Je bent stabiel en hebt een weinig turbulent, emotioneel leven.

In deze tijd is stabiliteit een zeldzame eigenschap. Normale mensen streven altijd naar meer. Ze willen alles uit het leven halen en zijn nooit zo tevreden als jij.

Mnee, met die test is niet veel mis


avatar van arno74

arno74

 • 8700 berichten
 • 3342 stemmen

"Je bent: ABSURD

Want je bent het ideaal van Sartre!

Je neemt de dingen superserieus. Je bent alleen op de wereld en je weet het. Het lot neem je volledig in eigen hand. Mensen die zichzelf anders voordoen dan ze zijn, vind je slap en leugenachtig.

In deze tijd is verantwoordelijkheidsgevoel zeldzaam. Al vinden normale mensen ook dat ze hun eigen pad moeten bepalen, ze zijn niet zo vrij als jij."

Geen idee wie Sartre is, maar in de tekst zitten toch wel enkele dingen in waarin ik me wel herken


avatar van Dick2008

Dick2008

 • 9250 berichten
 • 0 stemmen

Ik heb dezelfde uitslag als Onderhond. (Dus hou er rekening mee, dat ik niet van deze tijd ben! )


avatar van david bohm

david bohm

 • 2437 berichten
 • 2785 stemmen

Je bent:

SINGULIER

Want je bent het ideaal van Descartes!

Jij neemt niet zomaar iets voor waar aan, maar plaatst overal vraagtekens bij. Je vertrouwt alleen wel op je eigen denkvermogen. Je bent een luis in de pels en voelt je daar goed bij.

In deze tijd is het zeldzaam om je volledig te laten leiden door je ratio. Al twijfelen normale mensen ook geregeld, ze zijn niet zo kritisch als jij.

Ironisch genoeg ben ik niet kapot van het werk van René maar dat klopt dan wel weer met de rest van de beargumentering.


avatar van Ferdydurke

Ferdydurke

 • 1271 berichten
 • 803 stemmen

Heheh.

Ik ben ‘vreemdsoortig’, en uiteraard is ook daar een deftige filosofen-naam aan gekoppeld: Kant! Hoera!

Je bent:

EEN LIEFHEBBER VAN PERSONALITY TESTS DIE EEN VEER IN JE KONT STEKEN

Want je bent het ideaal van Narcissus!

Zoals ieder normaal mens, hoor je graag dat je bijzonder bent, en dat je heel gunstig afsteekt bij normale mensen. Dat is een behoefte die van alle tijden is.

Graag maken we – tegen een kleine vergoeding - een uitgebreid rapport op inzake jouw geweldige, unieke persoonlijkheid. Je kunt er van op aan dat we het dan niet bij een veer laten; we gaan er dan tot aan de elleboog in!

Goeie test inderdaad!


avatar van Lennert

Lennert

 • 2231 berichten
 • 1372 stemmen

Ook Seneca hier.


avatar van Lennert

Lennert

 • 2231 berichten
 • 1372 stemmen

wibro schreef:

Waardeloze test. Volgens de test zou ik absurd zijn en passen in het straatje van Sartre. En laat ik aan die filosoof nou net een gruwelijke hekel hebben.

Neem verdomme nog aan toe eens wat verantwoording voor de het invullen en de uitslag van de test


avatar van Animosh

Animosh

 • 4664 berichten
 • 421 stemmen

Ferdydurke schreef:

Zoals ieder normaal mens, hoor je graag dat je bijzonder bent, en dat je heel gunstig afsteekt bij normale mensen. Dat is een behoefte die van alle tijden is.

Haha ja, iedereen lijkt bij de test van de norm af te wijken - en dat horen mensen inderdaad graag, zolang de opzichten waarin ze van de norm afwijken positief zijn.

Veel Seneca's trouwens. Het stoïcisme is op MovieMeter springlevend.


avatar van wibro

wibro

 • 11556 berichten
 • 4066 stemmen

arno74 schreef:

"Je bent: ABSURD

Want je bent het ideaal van Sartre!

Je neemt de dingen superserieus. Je bent alleen op de wereld en je weet het. Het lot neem je volledig in eigen hand. Mensen die zichzelf anders voordoen dan ze zijn, vind je slap en leugenachtig.

In deze tijd is verantwoordelijkheidsgevoel zeldzaam. Al vinden normale mensen ook dat ze hun eigen pad moeten bepalen, ze zijn niet zo vrij als jij."

Geen idee wie Sartre is, maar in de tekst zitten toch wel enkele dingen in waarin ik me wel herken

Ja ja lekker vrij zijn aldus Sartre maar wel sympathiseren met het Maoïsme, een ideologie die verantwoordelijk is voor de dood van miljoenen mensen en die in zijn meest extreme vorm (Pol Pot) net zo wreed is als de ideologie van de I.S. Het is om die politieke stellingname van Sartre eind jaren zestig waarom ik aan die filosoof zo'n grote hekel heb.


avatar van arno74

arno74

 • 8700 berichten
 • 3342 stemmen

wibro schreef:

(quote)

Ja ja lekker vrij zijn aldus Sartre maar wel sympathiseren met het Maoïsme, een ideologie die verantwoordelijk is voor de dood van miljoenen mensen en die in zijn meest extreme vorm (Pol Pot) net zo wreed is als de ideologie van de I.S. Het is om die politieke stellingname van Sartre eind jaren zestig waarom ik aan die filosoof zo'n grote hekel heb.

Net wikipedia erop nageslagen en met Sartre kan ik ook niet veel. Volgens die andere test, die politieke, heb ik meer iets met Ghandi

Overtuigt me trouwens ook niet helemaal, al kan ik me in de quadrantkeuze wel vinden (als ik eenmaal in één van de vier hokjes geplaatst moet worden). De vragen van die test vond ik wel heel erg op Amerikanen gericht.


avatar van kappeuter

kappeuter (crew)

 • 59699 berichten
 • 4963 stemmen

Je bent:

wonderlijk

Want je bent het ideaal van Aristoteles!

Je weet goed maat te houden en je vermijdt extremen. Je bent een bemiddelaar. Perfectie is jouw hoogste doel. Je bent niet te beroerd om aan je eigen karakter te werken en probeert zo de wereld een beetje beter te maken.

In deze tijd is het zeldzaam om in balans te zijn. Al vinden normale mensen zelfontwikkeling ook extreem belangrijk, ze zijn niet zo perfect als jij.

Jammer van die laatste zin, maar niet alles kan perfect zijn.


avatar van Onderhond

Onderhond

 • 85408 berichten
 • 9918 stemmen

Wel een beetje een "everybody's special" quizje zo te zien, of zit MM vol weirdos?


avatar van Animosh

Animosh

 • 4664 berichten
 • 421 stemmen

arno74 schreef:

De vragen van die test vond ik wel heel erg op Amerikanen gericht.

Daar kun je bij Engelstalige tests niet omheen, maar goede Nederlandse tests ken ik niet, een andere uitgebreide test die ik probeerde (deze) crashte aan het einde en twee andere tests (deze en deze) zijn minder genuanceerd en uitgebreid. En daarna vond ik dat ik wel genoeg tests heb gedaan voor vandaag.

Het is verder maar voor de leut uiteraard. Perfecte tests bestaan niet.

Onderhond schreef:

Wel een beetje een "everybody's special" quizje zo te zien, of zit MM vol weirdos?

Yeah, ik vermoed dat dat de makers van de test de filosofische ego's van mensen willen strelen zodat ze braaf hun programma's (en organisatie: human) gaan volgen. Subtiele marketing dus.


avatar van starbright boy

starbright boy (moderator films)

 • 19504 berichten
 • 3820 stemmen

Ben Sartre volgens de test. Al ben ik echt niet zò serieus. Wel wat solistisch, een beetje een einzelganger by choice ook. Dat klopt dus wel.


avatar van Querelle

Querelle

 • 6545 berichten
 • 4889 stemmen

Michel Foucault. Die veer mogen ze zelf houden.

Volgens de tekst ben ik excentriek. Ik vind mezelf juist hartstikke normaal.


avatar van Glacius

Glacius

 • 4150 berichten
 • 2535 stemmen

Aristoteles, redelijk en gebalanceerd. In Aristoteles kan ik me nog wel vinden.


avatar van Black Math

Black Math

 • 4710 berichten
 • 1385 stemmen

Is er iemand anders ook op "Henk de Vries" uitgekomen? En weet iemand wie dat is?


avatar van Lord Flashheart

Lord Flashheart

 • 6454 berichten
 • 2270 stemmen

Emmanuel Kant / vreemdsoortig. "Je weegt altijd zorgvuldig de consequenties van je keuzes tegen elkaar af. Je bent punctueel en hebt een zuiver geweten. Je laat je geen oor aannaaien en denkt altijd zelf na.

In deze tijd is het zeldzaam om principieel te zijn. Al wegen normale mensen hun keuzes ook zorgvuldig tegen elkaar af, ze zijn niet zo standvastig als jij."

Leuke test, kan me er wel in vinden.


avatar van Ik Doe Moeilijk

Ik Doe Moeilijk

 • 1092 berichten
 • 190 stemmen

Bij Woody Allens Irrational Man

wibro schreef:

Tja, dat filosofisch geneuzel over Kant en Kierkegaerd van de in de existentiecrisis verkerende professor Abe deed mij achteraf wel een beetje op mijn lachspieren werken. Als je die filosofen goed bestudeerd heb, dan zou je dat toch uit de existentiecrisis moeten helpen, anders heb je van die filosofen en zeker van Kierkegaerd toch helemaal niets begrepen.

Was het maar zo'n feest dat men per definitie uit een persoonlijke existentiecrisis zou kunnen komen door filosofen te lezen (waarmee ik niet wil zeggen dat het onmogelijkheid is, voor alle duidelijkheid). Volgens mij is een persoonlijkheid toch iets complexer dan het puur cognitieve of verstandelijke. Er zijn andere affectieve en diepe evolutionair-biologische lagen die onze persoonlijkheid mede vormen. En wat te denken van maatschappelijke structuren (sorry voor het sixties jargon) die ons vormen en waar we in het geheel geen invloed op kunnen uitoefenen? Natuurlijk wijzen filosofen ons op dit alles, maar nogmaals: dat speelt zich nog steeds af op het cognitieve vlak.

Volgens mij werken zelfhulpboeken ook nooit: niet (alleen) omdat de schrijvers ervan slechte (of geen) filosofen zijn, maar vanwege het gebrekkige uitgangspunt dat filosofie (kennis) je leven zomaar kan verbeteren.

Mogelijk kunnen we nog fundamenteler stellen dat het probleem van de moderne mens (die we nog steeds zijn volgens mij) dat hij instrumenteel of utilitair denkt over zichzelf: het project 'ik' is te verwezenlijken. Dit is een voortlevend verlicht voortuitgangsideaal - dit maal op persoonlijk vlak, niet zozeer maatschappelijk meer. En daaraan ligt weer ten grondslag een idee van een stabiel, kenbaar subject, een ik.

Wat is de relatie tussen filosofie en het persoonlijke, innerlijke leven? Roep maar!


avatar van wibro

wibro

 • 11556 berichten
 • 4066 stemmen

Ik Doe Moeilijk

Met Kierkegaerd ben ik mij pas gaan bezig houden toen ik zelf in een existentiële crisis verkeerde. Dat geldt ook hoewel in mindere mate voor de filosoof Kant. Daarvóór begreep ik niets van Kierkegaerd en wel om de simpele reden dat Kierkegaerd niet met het gezonde verstand te vatten is. Kierkegaerd noemde zijn filosofie ook onwetenschappelijk. Daarom heeft het ook geen zin om filosofische lezingen te geven over Kierkegaerd. Professor Abe had dus duidelijk niets van die filosoof begrepen, anders zou het in de verste verte niet bij hem opgekomen zijn de moord op die rechter te plegen.


avatar van Animosh

Animosh

 • 4664 berichten
 • 421 stemmen

Ik Doe Moeilijk schreef:

Volgens mij werken zelfhulpboeken ook nooit: niet (alleen) omdat de schrijvers ervan slechte (of geen) filosofen zijn, maar vanwege het gebrekkige uitgangspunt dat filosofie (kennis) je leven zomaar kan verbeteren.

Zelfhulpboeken kunnen welzeker werken. Nee, kennis werkt niet "per definitie", zoals je een alinea eerder zegt, maar in de juiste condities kan het wel werken: als je er open voor staat, als de motivatie er is om er iets mee te doen, etc. Die condities zijn er vaak niet (mensen zijn vaak lui, of drukken kennis weg), maar beweren dat zelfverbetering op basis van kennis *nooit* kan werken lijkt me nogal een overdrijving.

En daaraan ligt weer ten grondslag een idee van een stabiel, kenbaar subject, een ik.

Waarom vereist zelfverbetering een "stabiel, kenbaar subject"? Zelfverbetering vindt toch niet plaats in de vorm van een stappenplan waarbij je eerst jezelf volledig doorgrondt, en vervolgens een plan opstelt om jezelf te verbeteren? Je hoeft alleen een bepaald aspect van jezelf te kennen, waarmee je vervolgens aan de slag gaat. En een psychisch probleem als een depressie is veel dingen, maar het is niet onkenbaar.


avatar van Laars

Laars

 • 80 berichten
 • 295 stemmen

Onderhond schreef:

Wel een beetje een "everybody's special" quizje zo te zien, of zit MM vol weirdos?

In Het Begin....... donker en licht (zwart en wit)....? Yin en …….

Yin en yang zijn de bekende

begrippen die verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn.

Het yin-yangsymbool is een Oud-Chinese voorstelling van een kosmische dualiteit, waarbij yin het vrouwelijkheid ( koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert.

En dus yang het tegen over gestelde het mannelijkheid ( warmte, het zuiden, droogte).

Het zijn echter niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden.

Elk begin heeft dus een einde (vice versa), je zou dus kunnen denken dat de oerknal werd gegenereerd door een explosie of implosie maar van wat dan?

Als een ster of zon na miljarden jaren zijn einde nadert dan explodeert een ster en een deel van de massa energie implodeert tot een black hole (zwart gat).

Mede dan zou je ook kunnen bevestigen dat er ooit een laatste zwart gat was, wat alles en de overige materie en de andere zwarte gaten totaal hebben opgeslokt.

Maar hoe dan?

Er zijn dus 2 bewezen soorten aan zwarte gaten bewegende en stilstaande Kerr en Hawking.

Elke ster die in vele kleuren en samenstelling voorkomen en aan hun einde uitgebrand is vormen dus een nieuwe vorm van opzuigende massa

Na een oerknal word alles weer gevormd tot wat het natuurlijke toelaat.

Er zijn dus zwarte gaten opgeslokt door andere zwarte gaten tot aan de laatste oerknal en zo komt dus alle opgeslokte massa en materie weer vrij …..hoe dan?

Zo dra dus het laatste zwart gat alle massa van dus een eerdere oerknal heeft opgeslokt en niets meer aan materie heeft om op te zuigen.

Dan ontslaat er in de opgenomen materie een zeer grote temperatuur verhoging die dus op een gegeven moment tot een nieuwe oerknal zal leiden.

Hoe kom je tot zo'n conclusie?

Mede door de grootste breinen als Steven Hawking en Albert Einstein.

De zo genoemde bewezen Hawkingstraling en relativiteitstheorie van deze (Nobelprijs winnaars).

Meer door de bewezen theorie Bekenstein-Hawkingstraling dat is straling die in een zwart gat ten gevolge van kwantumeffecten uitstraalt.

Deze straling is dus genoemd naar Stephen Hawking die dus deze theoretische onderbouwing leverde.

Jacob Bekenstein is de natuurkundige die voorspelde dat zwarte gaten een temperatuur hebben die boven het absolute nulpunt ligt en dat ze entropie hebben....

Entropie is dus een zeer belangrijk begrip in deze vorm van thermodynamica.

Het is op het fundamenteelste niveau een maat voor de wanorde of de ontaarding in een systeem, of liever gezegd de waarschijnlijkheid in een materie.

Mede als het aantal mogelijke moleculaire configuraties van een macroscopische toestand (in termen van macroscopische grootheden druk, temperatuur, etc.)

En dus ook mede gedeeld door het totale aantal mogelijke moleculaire configuraties.

Entropie is dus een toestand waarin macroscopische grootheden als druk en temperatuur ongelijk verdeeld zijn.

Dus over een groot volume heeft in het algemeen veel minder realisatiemogelijkheden dan één met een gelijkmatige verdeling.

Mede door de ongelijke verdeling van macroscopische grootheden in een geïsoleerd systeem.

En dat wil zeggen met een vast volume, zonder dat er energie in of uit kan en neigt dus op statistische gronden tot afvlakken van die ongelijkmatigheden.

Een formele manier om dit uit te drukken is de tweede wet van de thermodynamica. Het begrip entropie werd geïntroduceerd door Rudolf Clausius.

Toen na het jaar 1916 Albert Einsteins de algemene relativiteitstheorie, en ook nog kwam met een nieuwe theorie over de zwaartekracht.

Werden ook door J. Robert Oppenheimer en zijn student H. Snyder onderzoeken gedaan naar deze zwarte gaten en implosies.

En ook mede met deze eerste nauwkeurige berekeningen van deze vorming (werden deze later ook gebruikt in het Manhattan project).

Door de vele erkende wetenschappers die ook mee werkte aan het Manhattanproject mede ook door onderzoek en de ontdekking van een zwart gat uit een gasbol volgens de algemene relativiteitstheorie ontdekte.

En dus ook enkele maanden later door Karl Schwarzschild na het bestuderen van deze theorie en het door deze relativiteitstheorie ook de voorspelde zwaartekrachtsveld voor een puntmassa ontdekte.

En zo dus ook kon bewijzen waaruit de theoretische mogelijkheid van een waarnemingshorizon bleek.

Roy Kerr vond in 1963 een familie van exacte oplossingen van Einsteins vergelijkingen zonder elektrische lading die later op zwarte gaten betrekking bleken te hebben.

Deze oplossingen beschrijven ze als roterende zwarte gaten.

Algemene oplossingen voor de Einstein-Maxwell-vergelijkingen met rotatie én lading werden daarna gevonden door Newman en anderen in 1965.

Met de Kerr-Newman-geometrie kunnen draaiende (on)geladen zwarte gaten worden beschreven

Schwarzschild zwarte gaten die deze zelf beschouwde als horizon en niet als fysisch realistisch;

Deze waarnemingshorizon bleek later echter wel degelijk de betekenis te hebben en wordt dus tegenwoordig geïnterpreteerd als de "rand" van het zwarte gat.

Het verschil tussen een zwart gat van Schwarzchild en een zwart gat van Kerr gaat nauwelijks over bewegen maar meer over de werking, het Schwarzchild-model draait niet en is gemodelleerd.

En scheen dus een bolvorm en een puntachtige singulariteit te hebben.

Het Kerr-model heeft daarentegen een aanzienlijke spin die aanleiding zou geven tot een ringvormige singulariteit en ook de ergosfeer, met een afgeplatte bolvorm.

Daarmee is dus ook bewezen dat zwarte gaten elkaar kunnen opslokken.

Elk einde heeft dus een nieuw begin tot in het oneindige

En elk bestaan in ons universum is aanwezig of niet. Dus de schepping is bij deze een bewezen onderbouwend feit.

En De schepper(God)dan? Deze is meer om mensen dom te houden als de bekende schaapjes.

Veel films kijken en het kunnen begrijpen van materie en een beetje filosofie met een dobbelsteen.


Gast

 • berichten
 • stemmen

Let op: In verband met copyright is het op MovieMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.