menu

Film / Algemeen / het leven is mooi, sommige films minder

zoeken in:
Menni
BoordAppel schreef:

Het was toch echt niet zo als in Quest for the Holy Grail waarin de boeren modder zitten te verzamelen.

Hoe weet jij dat nou? In een boek gelezen? Maar ik denk dat je gelijk hebt hoor, en dus dient deze stemmingmakerij op scholen verboden te worden!

Overigens, iets wat ik in het vorige stukje nog vergeten was, maar ook nog even wilde vermelden: natuurlijk moet filmonderwijs niet in dezelfde vorm worden gegoten als het huidige literatuuronderwijs, met een verplichte lijst (de 'lijst onder begeleiding' die werd geopperd, klinkt al een stuk beter). En al helemaal niet, zoals zelfs op de PABO gebeurt: filmpjes laten zien en er vervolgens nagenoeg NIETS mee doen. We kregen (voordat ik om diverse redenen kapte met de opleiding) zo'n film voorgeschoteld over een haar hele leven in isolatie geleefd hebbend meisje. EN DAT WAS HET! Niks geen nabespreking resulterend in fundamentele discussie over het functioneren der jeugdopvang en justitieel apparaat, ook niet 'wat zou jij doen?'. We mochten zelfs geen sterren geven! Neen, schotel als leraar middelbare scholieren maar Pearl Harbor voor hoor en verdédig die film goed voorbereid, dát is zinvol! Want nu hebben we dus complete generaties rondlopen die klakkeloos geloven wat autoriteiten zeggen. Of er in ieder geval een stuk minder kritisch achterdochtig over zijn dan bij controversiëler typjes, die genadeloos uitgelachen worden.

Caligula komt nog niet eens in de búúrt bij de vollédig, over alle lagen van de bevolking sex-geobsedeerde hedendaagse maatschappij, dus ik zie geen enkele reden om aan te nemen dat de primitieve volken van toen (yep, da's cynisch, laat ik het er meteen maar even bij vermelden) de Gladiator-underdog overwinningen gunde enzo.

Maarreh, Fish, om even on-topic te blijven, vind je nog steeds dat je dochter La Vita è Bella niet had mogen krijgen en zien? Zie eens wat een prachtige forumvulling erdoor is ontstaan..

Dustyfan
... het ontwikkelen van eigen denkvermogen, van bereidheid tot discussie, van waardering voor stilte...

Dat bedoel ik dus, maar daar wil ik aan toevoegen: begrip (= historisch besef) en vergroten van de kennis, die nodig is om een discussie te kunnen voeren. En met kennis bedoel ik dus niet louter feitenkennis, maar ook de wetenschap over het hoe, waarom en waarvoor, etc.
En ja, dat kan met een heleboel 'vakken' zoals ook wiskunde, economie of aardrijkskunde...
... natuurlijk ligt de basis bij een goede, enthousiaste docent, daar kan geen misverstand over bestaan.

Mee eens. Interesse voor welk vak dan ook, kan gewekt worden door een goede docent. Maar het helpt ook een hoop, als je ouders hebt die enthousiast zijn over een onderwerp en dat graag delen. Daarbij helpt ook een goedgevulde boekenkast (en/of DVD-kast )

Menni
Dustyfan schreef:
Dat bedoel ik dus


Stiekem zijn we het best wel gewoon redelijk met elkaar eens he, ik ga alleen iets verder in mijn revolutionaire droomplannen voor hervorming van het onderwijs en Onderhond is een extremist . 'Kennis' is inderdaad ook al een erg breed begrip, net als 'geschiedenis'. Vrijwel iedereen is het er wel over eens dat van buiten leren van complete woordenlijsten of tijdbalken waanzin is, toch blijft het maar bestaan. Zelfs de PABO begínt met gortdroge geschiedenis, mijn bek viel destijds open. Bandkeramiekers haat ik sindsdien, die moeten allemaal dood!

Maar het helpt ook een hoop, als je ouders hebt die enthousiast zijn


Misschien nog wel essentiëler ja.. Je kunt als docent ultiem-enthousiast zijn, maar er blijven altijd kinderen waar je NIETS mee kan. Al wordt de hoop over het algemeen vreselijk snel opgegeven. Ook hierover heb ik bijzonder amusante anekdotes, van zowel PABO als vrijwilligerswerk.

Onderhond schreef:
Hoe ongelooflijk naief.


Je haalt me de woorden uit mijn mond, mijn beste:

Ten eerste, wanneer zo'n situatie zich voordoet, zal dit nooit zo naar de buitenwereld gecommuniceerd worden. Geen mens zal toegeven dat hij een oorlogsverklaring ondertekend heeft omdat hij tandpijn had, al is het maar omdat zo'n reden enorm ongeloofwaardig klinkt. En dus zal er een andere, meer "logische" reden gezocht (en gevonden worden, want ze zijn er altijd) worden, en die komt dan wel in de geschiedenisboekjes.


.....want dit is wel héél erg. Lees eerst eens wat anders dan een doorsnee schoolboek. Je zult versteld staan.

Ten tweede, wanneer onze tweede president tandpijn krijgt, denk hij bij zichzelf "Fuck it, die oorlog moet ik nu niet van weten, stel het maar ff uit, ik ga naar de tandarts". En zo is tandpijn zowel een positieve als negatieve stimulans gebleken.


En misschien denkt hij wel heel wat anders.
Wat minder hypothetisch argumenteren, aub.

Resultaat: de les die je getrokken hebt is simpelweg verkeerd, en zal je keuzes op geen enkele positieve (toeval uitgesloten) manier beïnvloeden.


Natuurlijk kan een les verkeerd zijn, jij lijkt ervan overtuigd dat een les in een keer een juiste keuze tot gevolg moet hebben om nut te hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Het Leven is chaos en draait om vooruitgang, zoals je zelf al zei. Bon, dat ben ik volmondig met je eens. Maar juist doordat men in staat is lering te trekken uit het voorgaande, erachter kan komen dat het anders moet of beter kan, wordt die vooruitgang mogelijk.
Het feit dat niet elke geleerde les raak is, geeft de chaos van het Leven al aan. Dat maakt het Leven leuk, dat maakt het spannend. Foutjes maken, het de volgende keer misschien beter doen: als dàt de creativiteit niet stimuleert, wat dan wel?!

Zie, er blijft genoeg spontaniteit en creativiteit over. Durf eens mens te zijn, man!

avatar van BoordAppel
Menni schreef:

Hoe weet jij dat nou? In een boek gelezen?

Nee, logisch nadenken.

Menni
De misleiding van logica heeft Onderhond al perfect uitgelegd, daar ga ik niet overheen proberen te komen.

avatar van BoordAppel
Er zijn dingen die je wel mag aannemen hoor en een van die dingen is dat mensen in de vroege middeleeuwen niet in de modder zaten te rollen zonder reden.

Menni
Mwoah, kom hier het koosjeete (verdorie, hoe schrijf je dat?) in Limburg eens bekijken: mensen gokken op waar een koe zijn volgende vla zal neerleggen en daar wordt dus daadwerkelijk een veld voor uitgezet. Monty Python had het niet kunnen verzinnen! Werkelijkheid is over het algemeen nog een stuk bizarder dan film.

avatar van Onderhond
Lees eerst eens wat anders dan een doorsnee schoolboek. Je zult versteld staan.

Van wat ? De "logische" verbanden die je voorgeschoteld worden ? Sociale wijsheid vind je niet in boeken, die vind je door zelfreflectie en door aandachtig rond je te kijken.

En misschien denkt hij wel heel wat anders.
Wat minder hypothetisch argumenteren, aub.

Grappig, zoals je hier zelf al aangeeft is z'n reactie eigenlijk niet te voorspellen, dus is (en blijft) een verband tussen kiespijn en de beslissing van een president een loos verband. Itt tot wat jij beweert, heb je dus niks geleerd.

Maar juist doordat men in staat is lering te trekken uit het voorgaande,

Nog een laatste keer, en dan hou ik het voor bekeken. Die leringen die jij trekt uit het voorgaande, zijn doorgaans verkeerd. Laat ik het iets algemener uitleggen.

Wanneer een bepaald probleem zich voordoet, zoek je naar een oplossing. Stel, je gaat voor oplossing A, maar die leidt niet tot het gewenste resultaat.
-> Wat jij zegt is: trek je conclusies, en ga de volgende keer, bij een gelijkaardige situatie voor oplossing B.
-> Wat ik zeg: zelfs de kleinste randvoorwaarde kan tot een ander resultaat leiden, dus oplossing A kan bij een volgende, gelijkaardige situatie wel de juiste keuze zijn.

Mijn aanpak leidt tot creativiteit en spontaniteit, want elke keer zal je een situatie weer zo goed mogelijk moeten beoordelen en inschatten, en alle opties (oplossingen) blijven ter discussie. In jouw geval zal je al snel op zoek gaan naar gelijkaardige situaties in het verleden en de oplossingen van toen outrulen. Fout dus.

En wat heeft "mens zijn" nu met heel deze discussie te maken ?

Potverdorie – ben je er een halve dag niet, moet je wel weer aan het werk, hier. Er is een hoop zinnigs gezegd inmiddels, en gelukkig ook wat dingen die ik als onzinnig zou willen betitelen, maar dat maakt een diskussie nou net zo lollig.
Ik vind het lollig dat de scene Monty Python and the Holy Grail konstant wordt aangehaald waarin de boeren maar wat in de modder wroeten. Kan me echter ook niet voorstellen dat er toen ridders waren die “Ni” zeiden, of King Arthur zonder paard begeleid door een kokosnotenklappende volgeling door het land reisde. In een diskussie over historische juistheid is een satirisch bedoelde film wellicht niet het juiste voorbeeld :O)

Afgezien van dat ben ik het geheel met Menni eens waneer hij zegt dat de overal doordrongen overheersende sexuele normen van tegenwoordig het niet echt halen bij hoe een en ander in de fim Caligula wordt getoond, en dat vinden we ons tegenwoordig beschaafd en weten we toch wel met enige zekerheid dat er destijds een op zijn minst onkuise geest heerste. Of die film dus echt zo overdreven is? Ik denk het eerlijk gezegd niet.


BOORDRDAPPEL ZEGT:
Op het moment van gebeuren wel maar de geschiedenisboeken van nu die gaan over, ik noem maar wat, de Klassieke Oudheid kan je wel als objectief beschouwen hoor. De informatie die daar in staat komt immers niet uit een bron.


Toch blijft het errug subjectief. Het blijft toch vooral maar hoe men WIL dat het volk het allemaal gelooft. Zelfs achteraf denk ik toch dat de geschiedenisboeken in Rusland en andere voormalige USSR-staten geheel anders verhalen over de koude oorlog dan die in Amerika. Zoals we nu erg duidelijk zien bij het verschijnen van de nieuwe bijbelvertaling (waarin er voor elk geloof een andere editie bestaat zodat men kan kiezen welke onderdelen “niet van pas” komen bij de bepaling van welke feiten over God, Jezus en de anderen men wil laten kloppen) is dat bij geschiedenis natuurlik niet anders. Het voorbeeld van dekruistochten, dat ik lang geleden op school heb geleerd vanuit de door hogerhand opgelegde mening dat men daar Goed Werk verrichtte geeft dat al aan. Hoe kunnen we nu weten welke feiten die nu overal bekend zijn wel dan niet helemaal volledig zijn.
Over de gehele wereld zijn veel dingen te vinden die overduidelijk aangeven dat de geschiedenis zoals we die nu nog steeds krijgen voorgeschoteld gewoon ABSOLUUT niet kan kloppen. De raadselen over de pyramiden waaruit duidelijk blijkt dat men toen aanzienlijk slimmer was dan de meesten nu zelfs zijn, de kaarten van Piri Reis uit 1513 waarop dingen staan afgebeeld die men pas honderden jaren later ontdekte – teveel om op te noemen. Het aardige is dat dit soort feiten bij de samenstellers van de goedgekeurde geschiedenis (the fable we agreed upon) gewoonweg totaal genegeerd worden. Simpelweg omdat ze niet zo goed uitkomen bij de visie de Men Heeft.
De geschiedenisboeken van nu worden inderdaad niet samengesteld uit gegevens van slechts een bron, maar er wordt wel zorgvuldig gekozen welke gegevens men er wel en welke men er niet in wil hebben.
Als we dan zonodig de geschiedenis moeten leren, dan stel ik toch liever voor dat er een neutraal verhaal komt, dat ALLE kanten belicht. Dan kan ieder voor zich uitmaken wie er gelijk heeft.


Tsja, mij interesseerde dat dan weer allemaal wel. Ik had wel zonder staartdelingen gekund, ik heb een rekenmachine.


Ja – dat is zoiets als zeggen dat het niet uitmaakt of je meerookt omdat je op straat ook dingen inademt. Wat ik maar wilde zeggen is dat de argumenten voor geschiedenislessen zoals zeworden gegeven (inzicht in de huidige ontwikkelingen enzo) wel nobel zijn, maar dat in de praktijk weinig wordt gekeken of alles dingen die voorgeschoteld worden ook wel aan die eisen voldoen. En natuurlijk is het geweldig dat het jou interesseert – maar dat betekent nog niet dat het ook allemaal (of liever: een greep uit alle gebeurtenissen) door iedereen moet worden geleerd. Ik interesseer me mateloos voor het leven van Igor Stravinsky, maar niemand op school die me er ooitm iets over heeft verteld. En dat terwijl ik denk dat zijn invloed op de cultuur aanzienlijk groter is geweest dan die van een aantal namen die ik ooit uit mijnn hoofd heb moeten leren. (Maar dat is iets waar de meningen altijd over zullen blijven verschillen).

Je eindkwoot over de dromen is mooi, maar helaas kunnen we niet alles zelf bepalen. Ik wil mijn vrouw terug, maar die is dood. Kan ik vanalles aan doen, maar kan ik zelf helaas niet.


FI9SHERKING schreef:
Door film en lezen inmiddels wel ja. Snap er trouwens, van die tijd dan, nog steeds niks van, Det Sjunde Inseglet bracht inzicht. Prachtfilm dus. De brieven van Erasmus ook, daar niet van.


Die film moet ik dus gaan zien. Terry Jones’ documantaireserie THE CRUSADES is ook geweldig en zou verplichte kost op scholen moeten zijn.

Een goede leraar is voor alle vakken van groot belang. Ik heb ooit ook eens een geweldig bevlogen geschiedenisleraar gekend, fijne man. Nog steeds zag ik er het nut niet vna in al die jaartallen (waarom het juiste uur niet??) uit mijn hoofd te leren, maar voor een overzicht van het Grote Beeld was hij geweldig. Later werd hij vervangen door een enorme droogkloot die werkelijk geen enkel beeld aan de binnenkant van mijn ogen kon oproepen,. Maar dat geldt andersom voor literatuurleraren. Aanvankelijk had ik er een die mijn opstellen drieeen en vieren gaf en een beperkte mogelijkheid bood voor de te lezen boeken voor de lijst, later werd het er een die net als ik geweldig was geinteresseerd in moderne poezie en leergierig was waar het alles betrof, en die moedigde aan juist boeken te lezen die hij niet kende, zodat hij een reden had daar ook eens in te duiken en er over te praten. Mijn mondelinge examen met die man was een geweldig interessante discussie. Maar hij was een bijzonder zeldzame uitzondering, vrees ik, en toen ik hem jaren later nog weleens tegenkwam (tijdens een poezieavond in de Rotterdamse Bibliotheek) had hij zijn leraarschap al lang opgegeven. Ook zijn dromen konden niet echt passen in Het Systeem.


KOS schrijft
Ik snap echt geen bal van wat jullie allemaal met dat filmonderwijs bedoelen. Heeft niets maar dan ook niets met geschiedenis an sich te maken.


Twee verschillende dingen.
Het geschiedenisonderwijs zou een hoop kunnen leren (en veel beter eens gebruik kunnen maken) van films – voor zover de connectie tussen die twee. Voor de rest opperde ik dat het een goed idee zou zijn om gewoon FILMONDERWIJS te geven omdat ik het belachelijk vind dat literatuur wel wordt onderwezen en een veel bredere en veelzijdiger kunstvorm als film niet – dat had inderdaad niets met geschiedenis te maken, maar ik vond het onderwerp net gerelateerd genoeg (film & school) om het even en passant te noemen.


Boordappel schreef
Er zijn dingen die je wel mag aannemen hoor en een van die dingen is dat mensen in de vroege middeleeuwen niet in de modder zaten te rollen zonder reden.


Afgezien dus van het feit dat het hier een geestige en satirische film betreft denk ik toch dat we als er geen foto’s of overblijfselen zullen zijn uit onze tijd mensen over 1000 jaar nog weleens zouden kunnen zeggen dat ze “wel mag aannemen dat mensen aan het eind van de 19e eeuw niet een rare om de hals gebonden flep voor hun buik hadden hangen zonder enige reden en dat dat zelft van je kon worden verlangd!” En echt – velen doen het zelfs (en dat is nog het ergste) zonder er zelfs maar over na te denken!!

Grappig is dat Soldaat van Oranje over het algemeen gezien wordt als een historisch wel verantwoorde film, toen ik hem eens bekeek met mijn schoonvader (dat was een superkenner over alles wat met de tweede wereldoorlog te maken heeft) zat hij zich bij vrijwel elke scene woest te maken over de onzin die getoond werd. Ook hier geldt waarschijnlijk dat de geschiedenis van de enige nog overlevende “winnaar” (in ieder geval iemand die er goed uitkwam) waarschijnlijk op zijn minst “een beetje” naar zijn eigen hand is gezet.
Is het nog interessant om te bespreken wie er GELIJK heeft bij het noteren van geheel verschillende versies van dezelfde gebeurtenissen, en wat nu echt WERKELIJKHEID is – maar dat gaat wellicht iets te ver van het onderwerp af.

GROETS!

avatar van speedy23
Men zou ook de titel van dit topic kunnen omdraaien.

het leven is mooi, sommige films minder
wordt
het leven is minder, sommige films mooi

Menni
wat dacht je van:
het leven is kut, dus geniet vooral van alle mogelijke films

FisherKing
Ja, precies, ga lekker film kijken om alle mogelijke films te zien

avatar van BoordAppel
Kabukiman schreef:
BOORDRDAPPEL ZEGT:

Zeg, maak mijn nick nu niet raarder dan ie al is .

Toch blijft het errug subjectief. Het blijft toch vooral maar hoe men WIL dat het volk het allemaal gelooft.

Dat is waar en zal zeker gelden voor recente gebeurtenissen of gebeurtenissen die nu nog spelen. En daarom zou je inderdaad alle kanten moeten belichten. Dit is helaas onmogelijk.

Ik heb ooit ook eens een geweldig bevlogen geschiedenisleraar gekend, fijne man. Nog steeds zag ik er het nut niet vna in al die jaartallen (waarom het juiste uur niet??) uit mijn hoofd te leren,

Ook ik heb een erg goede geschiedenisleraar gehad die heel erg goed en grappig kon vertellen. Cruciaal voor zo'n vak. Jaartallen heb ik echter nooit hoeven leren. Ik kan alleen voor mezelf spreken natuurlijk maar volgens mij wordt dat ook niet meer als belangrijk beschouwd in het onderwijs.

maar dat gaat wellicht iets te ver van het onderwerp af.

Och met deze topictitel kan je alle kanten op .

Gast
geplaatst: vandaag om 17:36 uur

geplaatst: vandaag om 17:36 uur

Let op: In verband met copyright is het op MovieMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.