• 148.911 films
 • 8.182 series
 • 24.958 seizoenen
 • 546.874 acteurs
 • 323.721 gebruikers
 • 8.484.089 stemmen
Avatar
 

Luchtloper's interpretatie van de matrix

zoeken in:
avatar van L. luchtloper

L. luchtloper

 • 857 berichten
 • 0 stemmen

Het leek mij verstandig om aan de hand van de discussie die ik gestart was bij de film de matrix, een apart topic te openen, aangezien ik soms en anderen aardig afwijken van de film zelf.

Dit was mijn orginele bericht bij de film The Matrix waar enigszins discussie over is ontstaan. pagina 45.

L. luchtloper schreef:
(quote)


Voordat ik wil proberen de matrix uit te leggen, wil ik wel even iets zeggen. Voor een mogelijke explicatie/interpretatie van een kijker, moet je wel even open minded zijn.

Je moet er wel voor open staan, je hoeft het niet per se te geloven, ieder mag zijn eigen realiteit bepalen.


Daar komen we meteen bij ons eerste punt:
Wat bepaalt jouw realiteit? Is realiteit hetgeen dat je ziet, hoort, proeft, voelt of ruikt? Als dat zo is, dan is realiteit niets meer dan prikkels die door menselijke zintuigen worden omgezet naar impulsen. Diezelfde impulsen worden door de hersenen omgezet naar een realiteit.
Als dit ver gaat, in verband met de matrix. Wat de matrix wil zeggen, is dat we maar een beperkt beeld zien van de realiteit door onze beperking in onze zintuigen. Dieren die warmte aanvoelen, honden die scherp kunnen ruiken, ervaren dan ook een andere realiteit.

Dit kan ook verschillende paranormale verschijnselen verklaren in de wereld, zoals geestverschijningen, ufo's etc.

Je kunt onze realiteitsbeleving zien als een frequentie als een radiozender. Wij zijn door ons vermogen maar beperkt tot een zender. Terwijl de wereld in feite de radio is, met meerdere zenders die we niet kunnen waarnemen. Echte paragnosten hebben een sterker zintuigelijk vermogen (zesde zintuig) en kunnen dus (gedeeltelijk) afgestempt worden op een andere zender.

Vergelijk paranormale verschijnselen met twee radiozenders die 'e'en ruis worden.

Dit is slechts een van de explicaties van de matrix. Om eens een beeldelement te nemen. De groene tv schermen met de code, en Neo die bij het laatste gevecht de code achterhaalt http://www.matrix-poster.de/matrix_code_see_1024.jpg
is figuurlijk bedoeld voor de realiteit die wij ervaren, een straat met een flatgebouw bijvoorbeeld, in feite niets meer is dan prikkels die omgezet worden naar een bepaald beeld. Als we dit als realiteit ervaren, dan kunnen we ook bedrogen worden. http://www.crystalinks.com/julian9.jpg

Verder is er een theorie dat we een geest zijn, gekoppeld aan een beperkt menselijk lichaam. Dit lichaam is een voertuig in deze dimensie (zender) en i.v.m. de matrix kun je dit vergelijken met mensen die gekoppeld zijn aan het systeem de matrix.

Je kunt de matrix ook van een andere kant benaderen, dan alleen de biologische/(para) psychologische interpretatie.

Zo kijk ik er veel liever na zoals ik al vaker op dit forum gezegd heb.

"The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it."

Wij zijn geboren als slaaf in een systeem. Dit is een onzichtbare gevangenis, 'a prison without bars' zoals David Icke zegt. Om dit in stand te houden, en mensen in gevangenschap te houden, is door de eeuwen heen een systeem ontwikkeld (the matrix). Een schijnwereld die ons in stand houdt en 'geluk' brengt als we er in opgaan.

Wij in het Westen krijgen de kans om geluk te ervaren als we naar school gaan, goed studeren, een leuke baan krijgen, vrouw en kinderen, als we vertrouwen hebben in het systeem. Als we geven en nemen van het systeem, consumeren. We ervaren geluk als we ons kunnen onderscheiden door cultuur, sociale status, terwijl we vergeten dat we allemaal 'e'en zijn.

We slikken dagelijks het nieuws van de NOS en CNN, omdat het grotendeels ons systeem bekrachtigd en we inzien dat ons systeem goed is en ons geluk brengt.

We willen de dingen die achter de schermen van het systeem plaatsvinden liever niet zien.

Toen de vliegtuigen het wtc troffen in NY in 2001 werd ons meteen gezegd dat de man in de grot in Afghanistan de schuldige was. Terwijl een war on terror al achter de schermen geconstrueerd was door de neo-conservatieve hoek in 1997. Lees maar over the Project for the New American century (PNAC).

Een doctrine waar de mainstream media niet al te graag over praat.
Ik kan hier beter niet verder over praten omdat het anders te politiek wordt.

Maar wat heeft dit voorbeeld te maken met de matrix?

We hebben het idee dat wij als volk de macht hebben in ons systeem, terwijl er in feite mensen achter de schermen de geschiedenis bepalen door bepaalde gebeurtenissen in scene te zetten of laten gebeuren, hun doctrines doordrukken en ons zo meeslepen in oorlog.

Het punt van de matrix is: Als je dit wilt uitleggen aan de mensen die leven in het systeem, dan geeft 90% je de reactie: "Je bent gek, mafkees." "Donder op." "Heb je drugs genomen." of "De regering zou zoiets nooit doen." etc.

Terwijl de PNAC een feit is. En de matrix is niet iets van 11/09/2001. Dit gaat al millenia zo, o.a. door de manipulatie van religie etc. Je hoeft maar aan de inquisitie te denken etc.

Maar waarom reageren de schapen in het systeem zo?
"You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it."

Dit citaat komt van de scene waarin Morpheus over straat loopt met Neo in de simulatie met de vrouw in de rode jurk. http://www.youtube.com/watch?v=wnQsIHdICJE

Dit vind ik persoonlijk een van de krachtigste scenes van de film en dit is zeer zeker figuurlijk bedoeld.

Het punt is dat de politie, de regering ons niet alleen in toom houdt. zoals David Icke zegt: "We police each other". Je kunt alleen miljoenen tot miljarden mensen onder controle hebben als die mensen zichzelf in de hand houden. Als ik dit verhaal in de aula op school vertel, of op tv, dan wordt ik uitgelachen, nagewezen, uitgefloten etc. Dit omdat veel mensen sommige feiten niet onder ogen willen zien, omdat dat in strijdt is met het beeld van het systeem waarin we leven en waar we geluk ervaren.

Een negatieve bekrachtiging zou me ervan weerhouden om mijn betoog te herhalen. Daarom stelt Morpheus ook: "You have to let it all go, Neo. Fear, doubt, and disbelief. Free your mind."

Ik word als zwart schaap dus in de kudde kort gehouden.

Andere schapen kun je dus in feite zien als schaapshonden die zorgen voor continuiteit, en die ons dwingen om een bepaalde richting op te gaan, terwijl we dat misschien niet willen.

Dit is waar de woman in the red dress en de agents voor staan in the matrix. The agents, the gatekeepers die waken over het systeem en zorgen voor contiuniteit kunnen zich transporteren naar ieder mens in het systeem. Ieder mens kan dus een gatekeeper zijn. En wat is pijnlijker als zwart schaap zijnde? Niet geaccepteerd worden door Bush, Balkenende, de politie? Of niet geaccepteerd worden door je naasten?
En min of meer door hen verstoten worden, omdat je een andere realiteit aanbiedt dan wat we voorgeschoteld krijgen door de overheid, media en zelfs de kerk?


Zal de mens ooit werkelijk vrij zijn?

Denk er maar eens over na JohnStacks en alle andere mensen op dit forum, als je er uiteraard voor open wilt staan. Er open voor staan is wat anders dan geloven.Zie ook:

David Icke:
- Road to Freedom
- Secrets of the Matrix
- Freedom or Fascism


avatar van L. luchtloper

L. luchtloper

 • 857 berichten
 • 0 stemmen

Dit bericht is aan de hand van het bericht van Hando van 29 januari 2008:

Ten eerste is het een vaag en onsamenhangend betoog. Dat is helaas een kenmerk van veel van dat soort theorietjes. Verder stoor ik me eraan dat je jezelf neerzet als iemand die een grote waarheid in pacht heeft en dat je anderen typeert als schapen.

Het is goed dat je mijn stuk nog eens analyseerd, en me daar bij niet beledigd. Ik ben namelijk Fok gewend en ik word daar strontziek van omdat het meer een scheldpartij is dan een degelijk forum.

Verder wil ik nog stellen dat ik dit betoog in augustus 2007 heb geschreven. Dat is alweer zo’n vijf maanden geleden. Ik zal je eerlijk zeggen, ik was nogal onder de indruk van ‘secrets of the matrix’ van David Icke.

Wat betreft de niet samenhangende elementen. Ik probeerde duidelijk te maken aan de hand van voorbeelden/beeldelementen van de matrix wat mijn interpretatie was. Het is enigszins logisch dat ze wellicht niet samenhangen. Ik gaf mijn zienswijze van een mogelijke interpretatie van de matrix op (para)psychologisch, spiritueel en maatschappelijk gebied. En mogelijk in samenhang met complottheorieën.

Ik moet zeggen dat veel interpretaties direct komen van David Icke. Dat biologisch aspect had ik zelf eraan toegevoegd en ik denk dat ik er niet ver naast zit. Ik heb me zelf aardig verdiept wat betreft The Project for the New American century en Rebuilding America’s Defenses. Ik heb dit laatste, het document zelf uitgeprint en ik heb gedeeltes gelezen en niet slechts die befaamde zin, maar met name de visie van de neo-conservatieven wat betreft de nieuwe eeuw. Ik heb veel standpunten van hen gelezen en ik moet zeggen dat ik er kippevel van kreeg.

De befaamde zin op blz. 51

"Further, the process of transformation,

even if it brings revolutionary change, is

likely to be a long one, absent some

catastrophic and catalyzing event – like a

new Pearl Harbor."

Het is mij niet duidelijk wat je bedoelt met gevangenis. Je hebt het over onze manier van leven, onze manier van geluk ervaren; studeren, een goede baan, een redelijk sociaal leven en we vergeten dat we allemaal één zijn (wat bedoel je daar nou weer mee??)

Wat betreft mijn schapenopmerking, dat was niet beledigend bedoeld. Dat is slechts een een visie, een zienswijze van David Icke. Het is natuurlijk geen keihard feit, maar een theorie waar ik het grotendeels mee eens ben.

David Icke vergelijkt de gemeenschap graag met schapen. Schapen die over het algemeen elkaar maar wat achterna lopen. Sterker nog, echte schapen lopen elkaar maar wat achterna naar het volgende grasveld mede doordat ze opgejaagd worden door een schaapshond. David Icke stelt dat bij mensen niet alleen de figuurlijke schaapshonden mensen in een richting duwen, maar dat mensen dat zelf onder elkaar doen.

En met een bepaalde richting duwen bedoel ik ook kort houden, indien iemand een afwijkende mening heeft of een kritisch geluid laat horen tov een overheid of levenswijze bijvoorbeeld. Nu realiseer ik me dat veel mensen ook open minded zijn naar andere zienswijzen e.d. Maar toch ben ik van mening dat het gros in deze maatschappij dezelfde opvattingen en zienswijzen heeft.

David Icke heeft het verder nog over The prison without bars. the prison of the mind Wat hij hiermee bedoeld is dat als we een andere zienswijze/mening hebben dat we dan kortgehouden worden door de angst van sociale wenselijkheid. Dat mensen een oordeel over je vellen als je een andere tegendraadse overtuiging hebt. Mensen lachen je uit, willen je misschien mijden.

Als ik dat zou ervaren, dan voel ik me natuurlijk ongelukkig, dus ben ik de volgende keer minder geneigd om mijn andere mening te verkondigen.

Het lijkt alsof veel mensen elkaar programmeren om een alternatieve mening te tackelen.

Ik kan je een voorbeeld geven uit mijn eigen privé leven als je dat wenst

Wat ik bedoel met een bepaalde manier van leven en geluk ervaren.

Een algemene opvatting in onze maatschappij is dat je natuurlijk naar school moet gaan, dat je hard moet studeren en dat je hard moet werken. Het liefst met een goed betaalde en verantwoordelijke baan. Verder lijkt het (als ik het psychologisch benader) dat we voornamelijk aan de hand van onze driften en behoeften geluk willen ervaren. In de psychologie spreekt men wel over een verschil tussen hedonisme en eudaimonisme. Onder hedonisme valt bijvoorbeeld consumentisme. Het kopen van veel goederen, merkkleding, een dure auto, dure levensmiddel en naar mijn mening vaak er mee pronken.

Verder komt het bij mij over dat succes, macht en populairiteit vaak wordt afgemeten aan de hand van sociale status en aan de hand van uitstraling, mede door dure consumptiegoederen. Als ik bijvoorbeeld bijna niet consumeer, geen dure dingen koop of draag, dan wordt je al snel als kluizenaar, of als onsuccesvol en arm beschouwd. Het is ook een heersende onbewuste opvatting

die speelt in onze maatschappij, die naar mijn mening ook geïndoctrineerd wordt vanuit de systeemwereld. Kijk bijvoorbeeld naar reclame, televisie in het algemeen en naar films bijvoorbeeld.

Naar mijn mening wordt dit hedonistisch aspect, het consumentisme vaak aangewakkert in deze maatschappij. Indoctrinatie is het naar mijn mening.

Jullie moeten het toch met mij eens zijn dat voornamelijk mensen met een sociale status, geld en uistraling mede door consumptiegoederen vaak meer sociale contacten hebben dan mensen zonder deze zaken.

Daarom zijn mensen ook meer geneigd om deze leefwijze te volgen. Of mensen dromen er massaal van en gaan krampachtig naar dit geluk zoeken.

De systeemwereld, het bedrijfsleven en de overheid profiteert natuurlijk massaal hiervan.

Maar is dit het essentiële geluk? Naar mijn mening niet. Eudaimonisme is een verrijking voor je innerlijke zelve. Het is minder toegeven aan driften en behoeften en minder consumeren. Het is meer stilstaan bij het leven, zelfreflecteren en gelukkig zijn met hetgeen dat je al hebt. Geluk zoeken in persoonlijke ervaringen en met anderen, en niet geluk zoeken in materialisme en egoïsme.

Iets dat ontbreekt bij veel mensen in de Westerse samenleving, naar mijn mening.

Vervolgens suggereer je dat 11 september in scene is gezet om een oorlog te kunnen beginnen. Dat heeft echter niets maar dan ook niets te maken met de theorie dat onze manier van leven niet echt is of een gevangenis is. Dan kun jij natuurlijk zeggen dat het gepresenteerd is als een aanval op onze manier van leven, maar je gaat voorbij aan het doel van die aanval. Waarom zou men een war on terror beginnnen? Het lijkt mij waarschijnlijker dat ze dat doen niet door middel van het systeem, maar juist omwille van onze manier van leven. De olie dollars zorgen voor werk en een stabiel midden-oosten is goed voor ons. Jij geeft dus totaal geen verklaring voor The war on terror en dat is een zwak punt in je bewijsvoering.

Ten eerste, ‘de leus 9/11 was an inside job’ komt er bij mij niet in. Ik geloof niet dat de Amerikaanse overheid het volledig zelf en onafhankelijk van anderen in scene hebben gezet. Maar opvallend vind ik wel, en daar zijn veel mensen niet bewust van is dat er een verschil is tussen oorzaak en aanleiding. Een concept dat zich al vaker in de geschiedenis vertoond heeft.

Kijk naar de feiten die er zijn.

Rebuilding America’s Defenses is gepubliceerd in september 2000. In dit document staan vele strevens en opvattingen van de neo-conservatieven in Amerika.

Zij willen voor de nieuwe eeuw:

-Dat Amerika een leidende rol krijgt in de wereld. ‘American leadership and principles are both good for the United States and the rest of the world.’

-Ze willen dat de defensieuitgaven met honderden miljarden stijgen, meer mensen recruteren voor het leger zodat ze in de toekomst op meerdere fronten (mayor theatre wars) kunnen vechten.

-Verder willen ze nog het anti-ballistisch verdrag opheffen en dus weer door laten gaan. (Raketsysteem als mogelijk schild tegen agressoren.)

-Men wilt graag bassessen vestigen over de hele wereld met Amerikaanse militairen.

-Oliebronnen ‘veilig stellen’ in het Midden-Oosten.

En zo kan ik wel doorgaan. Nogmaals, hun principes werden geschreven in september geschreven en vergeet die zin van bladzijde 51 niet. En kijk wat er precies een jaar na de publicatie van dit document gebeurde. Kijk ook eens naar hetgeen dat al waar geworden is van hun strevens.

Terug naar oorzaak en aanleiding

De aanleiding tot de war on terror was 9/11, maar wat wordt in de toekomst gezien als de oorzaak? Ik denk dat aanwezigheid van terroristen in het Midden-Oosten en neo-conservatieve strevens voor de nieuwe eeuw in de

V.S. Hebben jullie wel eens gehoord van de truman-doctrine, de Vietnam-oorlog en het Tonkin-incident?

Achteraf schijnde de Vietcong niet achter het Tonkin-incident te zitten.

Ik hoor je vragen WTF HEEFT DIT MET DE MATRIX TE MAKEN en de prison of the mind?

Over het algemeen heerst de opvatting dat Al Qaeda zonder medeweten van de V.S. de aanslagen hebben voorbereid en uitgevoerd, dat het een verrassing was voor de V.S. Dat deze aanval de doorslag was voor de V.S. en een bedreiging voor de wereldvrede. Verder kregen we mede door de media erin gepompt dat de V.S. deze landen ging aanvallen en bevrijden voor de wereldvrede, om terrorisme te bestrijden en om democratie te brengen. De zogenaamde morele plicht.

(Ook logisch dat een terroristische organisatie, waarvan al 19 terroristen dood zijn bestreden wordt door bombardementen te voeren op conventionele doelen op landen, waarvan een niks met 9/11 te maken had.)

Veel alternatieve nieuwsbronnen brachten andere doelen en feiten naar voren, ook een hoop onzin.

Maar veel andere doelen en feiten werden in eerste instantie door het gewone volk over het hoofd gezien, omdat de algemene opvatting heerst dat hetgeen dat de reguliere media naar voren brengt veelal de realiteit is. Mensen die andere ideeën en feiten kende en naar voren brachten werden veelal gezien als idioten, of betiteld als ‘conspiracy nuts’, een term dat ik op menig forum gezien heb.

En dan kom ik weer terug op wat ik eerder gesteld had, indien een individu andere meningen/ideeën of opvattingen heeft, dan wordt deze vaak onterecht kortgehouden door negatieve bekrachtiging. Een individu is dan minder snel geneigd om zijn/haar betoog te herhalen, waardoor de algemene opvattingen/ideeën en feiten overheersen.

Angst voor deze effecten is voor mij de prison of the mind.

Dan ga je dus voorbij aan de grote verschillen in deze wereld. Niet elk Westers land heeft bijvoorbeeld de oorlog in Irak gesteund. Je theorie heeft dus al een weinig generaliserend karakter. Daar komt nog eens bij dat media het beleid vaak wel kritisch volgen. Er is een vrije pers in Westerse democratiën en die pers bericht wel degelijk over dingen die ongunstig zijn voor machtshebbers of dingen die ons systeem helemaal niet bekrachtigen. Sterker nog, als ik de media lees, hoor of zie dan denk ik dat er een en al ellende is overal.

Ik ben me hier wel bewust van, de laatste tijd is de media kritischer dan voorheen. Maar kritiek in de reguliere media komt naar mijn mening nooit verder dan: “In Irak zijn nooit WMD gevonden.” “Achteraf bleken de inlichtingendiensten fout te zijn.”

Waarom hoor ik nooit iemand in de reguliere media over de PNAC en de massale winsten die bedrijven maken aan de hand van de war on terror. Denk aan Halliburton, de Carlyle Group en Lockheed Martin.

Verder, waar is je bewijs? Je zegt dat wij het nieuws slikken van de NOS, maar ben je ooit zelf alle empirische claims nagegaan van het rapport waar je je op beroept ? the Project for the New American century (PNAC). Ik denk het eerlijk gezegd niet.

Oké ik generaliseerde even, maar ik heb het voornamelijk over de gemiddelde burger.

Wat betreft de PNAC, het document en hun key findings kun je lezen op http://newamericancentury.org

Dit is geen conspiracy site, dit is de echte site van het manifesto en de oprichters zelf. Kijk onder andere bij Statement of Principles.

"There's this thing called being so open-minded your brains drop out."

Goede uitspraak!

Ik voel me al jaren betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen, filosofieën, en kritische media. Maar de laatste tijd besef ik des te meer dat je kritisch moet blijven, ook bij alternatieve nieuwsbronnen en personen die claimen de ‘echte’waarheid te weten.

Ten slot wil ik duidelijk stellen dat veel elementen in dit bericht mijn zienswijzen zijn en niet noodzakelijk een feit. Verder heeft mijn subjectiviteit vaak een generaliserend karakter, maar ik besef wel degelijk dat niet alle burgers zo zijn, en dat niet alle reguliere media niet-kritisch is en het systeem bekrachtigd.

Ik vond het boeiend om dit te schrijven en ik hoop dat we met fatsoen omgaan met onze ideeën op het forum, anders verwijs ik even naar http://fok.forum.nl

Het was me een plezier en ik hoor graag meningen van anderen.


avatar van kos

kos

 • 45321 berichten
 • 8053 stemmen

--> TRU .

Om hier nou met David Icke en dergelijke te komen lijkt me wel wat te ver van deze site af te staan.


avatar van kappeuter

kappeuter (crew films)

 • 65327 berichten
 • 5268 stemmen

Het is niet de bedoeling dat iedereen zijn eigen Matrix topic opent.

Svp bij de film verder discussieren.


Dit topic is gesloten. Alleen moderators kunnen nog berichten plaatsen.

Gast

 • berichten
 • stemmen

Let op: In verband met copyright is het op MovieMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.